O nama

Početna » O nama

Dječji centar

Centar dječjeg zdravlja (u daljnjem tekstu: Centar) je dobrovoljna, neprofitabilna udruga građana. Cilj    Centra je razvitak, promicanje i unapređenje zdravlja djece, te stručnog usavršavanja i unapređenja svih struka koji se bave  zdravljem djece bilo tjelesnim, mentalnim, emocionalnim illi intelektualnim, a u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.

Zbog sve izraženije potrebe za javno-zdravstvenim djelovanjem, zdravstvenim prosvjećivanjem te prevencijom bolesti i poremećaja rasta i razvoja djece najmlađih dobnih skupina formiran je Centar dječjeg zdravlja u Zagrebu. Polazeći od interdisciplinarnog (holističkog) pristupa zaštite zdravlja djece, Centar okuplja istaknute stručnjake (pedijatre, psihologe, fizioterapeute, logopede, defektologe, medicinske sestre i socijalne radnike) sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju sličnih programa unutar Hrvatskog psihijatrijskog društva, Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju te UNICEF-ovog programa poticajnog roditeljstva “Prve 3 su najvažnije”.

Centar kreira programe kao što su Baby fitness, anti-colic radionice, tečajeve za njegu kože djece i djece koja boluju od atopijskog dermatitisa, tečajeve za prevenciju infekcija dišnih puteva u predškolskim ustanovama, savjetovalište za obitelji u kojima se događa razvod braka i za obitelji koje su doživjele gubitak svojeg člana. U pripremi je program za pretilu djecu i za obitelji koje se priređuju za rođenje djeteta. Posebno značajnim će biti nastojanje ostvariti stručnu suradnju sa patronažnom službom i stručnim timovima predškolskih ustanova, upravo na programima edukacije vezanih za najraniji rast i razvoj djece. Nakon što se pojedini program unutar Centra postavi i potvrdi njegova učinkovitost, započinje sprovedba prema istoj metodologiji u drugim dijelovima Hrvatske.

U Centru se također mogu dobiti savjeti psihologa vezanih za probleme roditeljstva i odgoja djece.

Svoje programe Centar ostvaruje sljedećim djelatnostima:

 • okupljanje hrvatskih stručnjaka koji se bave promicanjem zdravlja djece i pravima djece
  promicanje i uvođenje novih spoznaja za očuvanje i unapređenje zdravlja djece od začeća do adolescentne dobi, pračenje rasta i razvoja djece
 • organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problemima zdravlja djece za stručnjake koji se bave s djecom i roditelje
 • upoznavanje roditelja s različitim preventivnim i ostalim postupcima u svrhu unapređenja zdravlja djece, kako opće populacije tako i skupina s posebnim rizikom i kroničnim bolestima
 • okupljanje i organiziranje roditelja kronične bolesne (invalidne) djece radi pružanja informacija i pomoći pri osnivanju izvaninstitucionalnih oblika zbrinjavanja i korištenja slobodnog vremena djece s poteškoćama u razvoju
 • strukovno povezivanje, te stručno i profesionalno usavršavanje članova
  suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Centra
 • ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama
  poticanje istraživanja na svim područjima zdravlja djece
 • aktivan utjecaj na donošenje zakonskih propisa koji reguliraju očuvanje i unapređenje, zdravlja i prava djece
 • organizacija skupova, sastanaka koji se bave problemima iz zaštite zdravlja djece
  prikupljanje i prosljeđivanje stručnih informacija članovima Centra te poticanje i organiziranje izdavačke djelatnosti s tog područja, sukladno posebnim propisima

 

S obzirom na prekomjernu preopterećenost pedijatrijskih ordinacija, činjenicu da oko 25% predškolske djece u Hrvatskoj nema pedijatra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te maleni broj psihologa, logopeda i defektologa, vjerujemo da će navedene aktivnosti osigurati kvalitetniju promociju i zaštitu zdravlja djece predškolske dobi.

 

Tko su članovi Centra?

Članstvo u Centru može biti redovno i počasno.

 • Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske kao i pravne osobe koje prihvate Statut i opće akte Centra, te žele aktivno sudjelovati u radu Centra.
 • Počasni članovi mogu biti osobe koje su posebno zaslužne za ostvarivanje ciljeva Udruge.