O preventivnoj pedijatriji

Početna » Publikacije » O preventivnoj pedijatriji

Dijete predstavlja temelj opstanka i prosperiteta, kako pojedine zajednice,  tako  i  ljudske vrste u cjelini.  Zdravlje djeteta je produkt vrlo složene i dinamične interakcije između naslijeđa i čimbenika iz okoline u kojoj se stvaraju temelji zdravlja odrasle osobe. Navedene poveznice između zdravlja najranije životne dobi i odraslih kao i mehanizmi međudjelovanja su još uvijek slabo poznati , no nedvojbeno iznimno su značajni.  Tek kada imamo na umu sve komponente zdravlja, međusobne utjecaje  različitih čimbenika i specifične vremenske periode kada se promjene događaju, bit će moguće sveobuhvatnije spoznati  događanja i značaj perioda ranog rasta i razvoja.  Tako se u proteklim godinama povećava broj bolesti i bolesnih stanja u odrasloj dobi za koje postoje jasni uzroci  u najranijem djetinjstvu, koje seže u prenatalni period a nerijetko i  u period prije začeća. Nedvojbeno se u tome otvaraju mogućnosti  preventivnog djelovanja.
Prevencija,  sprečavanje nastanka bolesti, promatrajući sa stajališta medicine u užem smislu, etike, ekonomije i sciologije predstavlja vrhunski doseg suvremene medicine. Suprotno uobičajenim stajalištima, riječ je o sofisticiranoj grani medicine koja zahtjeva visoku razinu stručnosti i interdisciplinarni pristup. Ocjenjujući javno zdravstveni učinak i značaj, ne postoji klinička disciplina s kojom se može usporediti prema navedenim obilježjima. Nažalost, u  dekadama razvoja tehnicističke uskospecijalizirane medicine,  preventivna medicina je  u kadrovskom, organizacijskom, materijalnom i stručnom smislu izgubila svoj značaj. Usmjeravanjem raspoloživih resursa u razvoj kliničke pedijatrije  ulazi se u začarani krug suočavanja sa posljedicama izostale ili zakašnjele prevencije. S ekonomskog stajališta su posljedice također pogubne, obzirom da ne postoji sustav koji može u tako širokom opsegu pružati visoko specijaliziranu i skupu zaštitu. Problem postaje to veći, što se nakon perioda ovladavanja najtežim zaraznim bolestima pojavljuju  u dramatično povećanoj učestalosti „nove bolesti“ (poremećaji i stanja većinom vezani za psihosocijalnu problematiku, poremećaji prehrane, neurorazvojni poremećaji, šećerna bolest, alergijske bolesti i dr.), koje su vjerojatno uzrokovane promijenjenim uvjetima življenja.  S preventivnog stajališta nema jasno definirane strategije i učinkovito organizirane skrbi.
I konačno, regularnim sustavima zdravstvene skrbi je potpuno nepoznat pojam salutogeneze – znanstvene discipline koja nastoji unaprijediti zdravlje pojednica, koja govori kako iz biološkog potencijala (uglavnom je riječ o nasljeđu) postići najvišu moguću razinu zdravlja u svim aspektima (tjelesnom, duševnom, socijalnom i edukacijskom zdravlju).
Stoga je cilj ovog udžbenika pružiti pregled mogućnosti preventvnog djelovanja i unapređenja zdravlja djece u svim svojim sastavnicama i dinamici. Odabrali smo jedini mogući put i uključili suradnike iz drugih područja i struka.  S jednakom namjerom  je tekst namijenjen svim stručnjacima koji se u svojem svakodnevnom radu susreću sa djecom.

Objavljeno u: Publikacije