Varijacije porodne težine u Hrvatskoj

Početna » Publikacije » Varijacije porodne težine u Hrvatskoj

VARIJABILNOST PORODNIH MASA IZMEĐU PRIOBALNOG I KONTINENTALNOG DIJELA HRVATSKE

Ciljevi studije su utvrditi razlike vrijednosti porodne mase (BW) između priobalnog i kontinentalnog dijela
Hrvatske, utvrditi u kojim su težinskim skupinama razlike najizrazitije, analizirati razlikuju li se Šibensko-kninska
županija u odnosu na ostali priobalni i kontinentalni dio Hrvatske po udjelu BW ≥ 4000 grama. Istraživanjem je obuhvaćeno 99,42% od ukupno 200,740 novorođenih u 37 hrvatskih rodilišta u razdoblju od 2001 do 2005. godine. Raspodjela BW u kontinentalnom i priobalnom dijelu Hrvatske (županije s izlazom na Jadransko more) analizirane su u 500 gramskim težinskim skupinama, neovisno o gestacijskoj dobi i spolu novorođenčeta. Kontinentalni i priobalni dio razlikuje
se po raspodjeli BW <2500 grama (5,4% naprema 4,4%), 2500-3999 grama (84% naprema 80,2%) i ≥ 4000 (10,6% na-prema 15,4%) (c2=882; p<0,001). Najveća učestalost BW≥4000 grama je u Šibensko-kninskoj županiji (petogodišnji
prosjek 18,32%), ali je njihov udio veći i u preostalom priobalju u odnosu na kontinentalni dio Hrvatske (petogodišnji
prosjek 14,99% naprema 9,58%). Pomak vrijednosti BW prema ve}im težinskim skupinama u cijelom priobalnom u
odnosu prema kontinentalnom dijelu Hrvatske podupiru tezu o razlikama antropolo{kih obilje`ja tih populacija izraženih već po rođenju. R ezultati potvrđuju da »fetalna makrosomija» nije isključivi fenomen Šibensko-kninske županije već je i u preostalom priobalnom u odnosu na kontinentalni dio Hrvatske veći udio BW≥4000 grama.

Link na cijeli članak: Varijacije porodne tezine u HR

Objavljeno u: Publikacije